• +91-1334-220800
  • info@onlinehrda.com

 

Vice Chairman

S.No. Name From To
1 Shri Arun Kumar Mishra 02.05.1986 01.08.1986
2 Shri Sanjeev Nayar 02.08.1986 21.02.1987
3 Shri H. Chandra Sriwastava 21.02.1987 31.01.1991
4 Shri Rajeev Gupta 25.03.1991 30.06.1992
5 Shri Navneet Sehgal 30.06.1992 29.07.1993
6 Shri Navtej Singh 29.07.1993 19.06.1994
7 Shri Chandra Singh 20.06.1994 15.06.1995
8 Shri Sudhakar Singh 01.09.1995 06.01.1997
9 Shri Kunwar Fateh Bahadur 06.01.1997 31.03.1997
10 Shri J. P. Sharma 31.03.1997 21.06.1998
11 Shri Rajkumar Singh 28.06.1999 17.04.1999
12 Shri Rajkumar Singh 28.04.1999 10.05.2001
13 Dr. Dilbag Singh 10.05.2001 27.12.2002
14 Shri Om Prakash 28.12.2002 02.09.2003
15 Shri A. S. Nabiyal 03.09.2003 19.09.2003
16 Shri Utpal Kumar Singh 19.09.2003 19.06.2004
17 Shri Naveen Chandra Sharma 19.06.2004 03.03.2005
18 Shri R. K. Sudhanshu 03.03.2005 04.04.2005
19 Shri Sundar Lal 04.04.2005 30.06.2005
20 Shri Chanar Ram 12.07.2005 31.01.2006
21 Shri R. K. Sudhanshu 31.01.2006 07.03.2006
22 Shri Dayal Singh Nath 07.03.2006 31.10.2006
23 Shri Kunwar Rajkumar 31.10.2006 19.09.2007
24 Shri Aanand Bardhan 19.09.2007 28.06.2010
25 Shri Chandra Shekhar Bhatt 26.08.2010 23.05.2013
26 Dr. Ranjit Kumar Sinha 24.05.2013 05.12.2013
27 Shri Brijesh Kumar Sant 05.12.2013 10.02.2014
28 Dr. Nidhi Pandey 10.02.2014 20.02.2014
29 Shri Harbans Singh Chugh 20.02.2014 01.10.2014
30 Ms. Nidhi Yadav 17.10.2014 22.01.2015
31 Shri S. A. Murugesan 22.01.2015 31.05.2016
32 Shri Harbans Singh Chugh 01.06.2016 28.01.2017
33 Shri S. A. Murugesan 28.01.2017 03.05.2017
34 Shri Deepak Rawat 03.05.2017 10.08.2017
35 Shri Nitin Singh Bhadauria 11.08.2017 22.07.2018
36 Shri Deepak Rawat 22.07.2018 09.01.2019
37 Shri Alok Kumar Pandey 09.01.2019 01.08.2019
38 Shri Deepak Rawat 01.08.2019 -